top of page
  • Paul Paepe

Organisatiestructuur krijgt vorm

We zetten stilaan de eindsprint in naar de opstart van onze fusieorganisatie. Tijd om wat klaarheid te scheppen, al is lang niet alles in steen gebeiteld. We spreken liever van een vertrekpunt. Doorheen de tijd kan één en ander nog verder worden bijgesteld.

Zal er vanaf 2023 veel veranderen in de dagdagelijkse werking binnen onze (huidige) organisatie? Wie wordt straks mijn rechtstreeks leidinggevende? Bij wie moet ik straks aankloppen als ik met vragen zit? Deze en andere vragen heb je jezelf ongetwijfeld al gesteld of op zijn minst in de wandelgangen hier of daar al opgepikt.


De keuze voor herkenbare structuren, in de vorm van ‘campussen’, ligt – al zeker in den beginne - voor de hand. In combinatie met bekende gezichten (Annelies, Betsy en Hanne) als lokale directies zal één en ander vertrouwd blijven aanvoelen voor elkeen.

Daaromheen bouwen we evenwel een aantal overkoepelende diensten uit, die vrij snel een organisatorische meerwaarde zullen opleveren voor onze fusieorganisatie. Het gaat om specifieke deelgebieden op ondersteunend vlak : medewerkersbeleid, facilitair - & financieel beleid. Ook hier klinken de bijhorende namen allicht niet vreemd, het gaat telkens om collega’s die op vandaag al een leidende functie opnemen op hun specifiek terrein.


Met een directeur Innovatie & Strategie creëren we daarnaast meteen al een surplus. Zo kunnen we voortaan meer continuïteit garanderen in het opstarten en opvolgen van innovatieve initiatieven, bouw- & renovatieplannen, VIPA dossiers, enz. De beleids-medewerker op Xplo-niveau zal de slagkracht van de directie verhogen door een actieve bijdrage te leveren aan het beleid, zowel wat betreft input als output. De algemeen coördinerend directeur, tenslotte, heeft zichzelf al eerder voorgesteld en is momenteel volop bezig kennis te maken met afdelingen en medewerkers op de verschillende locaties.


De concrete taak- & bevoegdheidsomschrijving van de diverse functies is op vandaag nog niet volledig ingevuld. Er wordt momenteel nog hard aan gewerkt en het resultaat hiervan zal op korte termijn worden afgeklopt.


Inzake aansturing werd ondertussen een directie- en een beleidsteam samengesteld. Eerstgenoemde komt in beperkte samenstelling wekelijks samen i.f.v. een vlotte behandeling van de dagdagelijkse werking. Het uitzetten van de beleidskoers zal evenwel gebeuren in grote groep.

353 weergaven

Comments


bottom of page