top of page
Handdruk
participatie
tijdens de begeleiding

We streven ernaar om ouders, kinderen en jongeren meer greep te laten krijgen op hun eigen leven. Vanuit deze visie willen we dan ook dat gezinnen een stem hebben in hun eigen hulpverlening.

 

Doelstellingen worden samen met het gezin,
de verwijzers en de begeleiders opgesteld.
Ook tijdens en na de begeleiding bevragen
onze hulpverleners regelmatig de verschillende gezinsleden hoe zij hun begeleiding
(hebben) ervaren.

klachtenprocedure

oudergroep

Op beleidsvlak toetsen we nieuwe projecten
en visies aan de mening van de ouders.

Dit gebeurt in de oudergroep, die is samengesteld uit ouders
van huidige en voorbije begeleidingen.

 

Het is daarin niet de bedoeling om rond
de eigen situatie te werken, maar wel
rond de vraag hoe onze hulpverlening werkt
en waar ze nog kan verbeterd worden.

vrijwilligers

We werken met een veertigtal vrijwilligers,
die het netwerk van onze kinderen
en de kijk van onze begeleiders verruimen.
Zij brengen de blik van de samenleving binnen zowel bij het personeel als bij de ouders, kinderen & jongeren.

Meer info over de vrijwilligerswerking
via deze link

samenwerking

(Inter)sectoraal samenwerken is een beleidsopdracht.

De meerwaarde van het samenwerken met partnerorganisaties, met name het delen van competenties, spreekt evenwel voor zich. Zo kunnen we immers nog meer maatgericht werken en vergroten we de kans voor de hulpvrager op het krijgen van de juiste hulp.

 

Onderstaand een niet-limitatieve opsomming van structurele samenwerkingsverbanden waaraan Xplo vzw participeert, hetzij als initiatiefnemer, hetzij als actieve partner.

Beweeg met de muis over de scrollknoppen links & rechts, en klik op de logo's voor extra info.

bottom of page