top of page
organisatiestructuur 1.jpeg
20230203 organisatiestructuur bis.jpg

Als organisatie kiezen we voor een organisatiemodel van autonomie in verbondenheid.
 

Autonomie slaat op zgn. volwassen campussen en afdelingen : teams die (mede-)eigenaarschap en daadkracht vertonen. Ze nemen de taken op die moeten gedaan worden, werken planmatig, reflecteren en anticiperen, enz.  Op vele domeinen werken ze ‘in eigen beheer’, overeenkomstig de eigen natuur en cultuur.
 

Verbondenheid verwijst naar het feit dat alle campussen/afdelingen deel uitmaken van eenzelfde vzw. Dit impliceert communicatie en afstemming vanuit kracht: elkaar meenemen en tot uitwisselen komen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid om de meerwaarde te creëren van en voor het groter geheel (visie & waarden, diversiteit in begeleidingsaanbod en draagkracht, personeelsinzet, inzet facilitaire middelen, enz.). Dit lijstje is indicatief, maar niet limitatief.

bottom of page