top of page
Image by Chris Barbalis

klokkenluidersregeling

Illegale activiteiten of rechtsmisbruik kunnen zich in elke organisatie voordoen. Het kan gaan over corruptie, fraude, verduistering of nalatigheid. Wie zoiets meldt, is een zgn. klokkenluider. Onder ‘klokkenluiders’ verstaan we dus mensen die informatie over wanpraktijken in een professionele context melden (binnen de betrokken organisatie of aan een externe instantie) of bekendmaken (aan het publiek) en op die manier zorgen dat het openbaar belang niet geschaad wordt.

 

De bescherming van klokkenluiders was tot nog toe beperkt en ongelijk. Daarom werd een Europese richtlijn uitgewerkt, de zogenaamde 'klokkenluidersrichtlijn'. De bedoeling is om de toepassing van het recht en het beleid van de Europese Unie op specifieke gebieden te versterken door gemeenschappelijke, minimale normen vast te stellen die een hoge bescherming bieden voor personen die inbreuken melden. worden daardoor beschermd.

 

Het toepassingsgebied van deze richtlijn omvat:

  • openbare aanbestedingen

  • financiële diensten, producten en markten en het voorkomen van witwassen en de financiering van terrorisme

  • productveiligheid en -conformiteit

  • vervoersveiligheid

  • milieubescherming 

  • nucleaire veiligheid

  • voedsel- en voederveiligheid, gezondheid en welzijn van dieren

  • publieke gezondheid

  • consumentenbescherming

  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, beveiliging van netwerken en informatiesystemen.

 

Hoe misbruik melden?

Je kan verdachte activiteiten of inbreuken melden via klokkenluider@xplo.be

bottom of page