top of page
Image by Mitchell Orr

Beweeg met de muis over de ronde afbeeldingen voor een koppeling naar de desbetreffende website

de Korf bis.jpg
de Korf.jpg

campus Kortrijk

voorheen : de Korf vzw

Gegroeid vanuit de inzet van de Zusters Verrue, later voortgezet door de Zusters van het Geloof. In oorsprong betrof het uitsluitend een residentiële opvang en begeleiding van minderjarigen. In 1992 werd een dagcentrum opgestart en in 1999 een thuisbegeleidingsdienst. Binnen de residentiële capaciteit werden mogelijkheden uitgebouwd om jongeren te begeleiden in het kader van TrainingsCentrumKamerwonen (TCK) en Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW). In 2013 werd geopteerd om alle hulpverleningsvormen aan te bieden binnen 7 integrale afdelingen op dezelfde site. Er is een streven om ‘maatwerk’ te bieden, inspelend op de hulpvragen die zich aandienen.

campus Roeselare

voorheen : Onze Kinderen vzw

Gestart als St.Elizabeth Liefdeswerken door Moeder Ida, in mei 1945 overgenomen door het echtpaar Camerlynk-Vanneste, gericht op het welzijn en de opvang van kinderen en gezinnen in noodsituaties. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw kende de werking een gestage differentiatie en decentralisatie. Zelfs in die mate dat op vandaag het mobiele en ambulante aanbod (thuis- & dagbegeleiding) het aantal residentiële plaatsen (verblijf, kamerwonen en begeleid zelfstandig wonen) ruim overtreft.

20220427_133532.jpg
Onze Kinderen_2b.jpg
O2.jpg
O2tris.jpg

campus Wervik

voorheen : O2 vzw

Heeft als oorsprong kinderkribbe Kabouterland, opgericht op de site door de Grauwe Zusters-Franciscanessen en die later evolueerde tot 'een instelling voor verwaarloosde jeugd'. In 1973 ontstaat de vzw “Huis De Witte Berken”, die doorheen de jaren uitgebreid werd met nieuwe leefgroepen en werkvormen. Eind de jaren negentig diende van overheidswege de vzw opgesplitst te worden in vzw De Witte Berken (begeleidingstehuis) en vzw Centrum De Wijzer (onthaal, oriëntatie en observatiecentrum). Ruim tien jaar geleden werden beide vzw’s terug verenigd en in 2016 wijzigde de naam van de juridische entiteit in vzw O2.

onze locaties

20240508 afdelingen & locaties.jpg
kijker 2.jpg

missie & visie

Wat drijft ons ?
Waar gaan we voor ?

kijker 2.jpg
organisatiestructuur 1.jpeg

organisatiemodel

Hoe organiseren we ons
voor een best mogelijke dienstverlening ?

organisatiestructuur 1.jpeg
Samenwerking4.jpg

samenwerken

Wie zijn onze partners ?
Met wie slaan we de handen in elkaar ?

Samenwerking4.jpg
bottom of page