top of page
Team Knuffelen

vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in ons werk. 
Doordat zij bepaalde deelaspecten van het takenpakket van de beroepskrachten opnemen, 
krijgen deze laatsten meer ruimte om hun resterende taken op een goede manier uit te voeren.  

Daarnaast bieden vrijwilligers, aanvullend op de professional,
een alternatief klankbord aan onze kinderen, jongeren en gezinnen. 

 

Er is een uitgesproken wederzijds respect tussen medewerkers, cliënten en vrijwilligers.

TO DO_edited.jpg

De mogelijke taken zijn heel divers :

  • hulp in de technische dienst : klussen, tuinonderhoud, autokeuring, fietsherstel, enz.;

  • hulp bij de logistieke dienst : poetsen, koken, boodschappen doen, naaiherstelwerk, enz.;

  • vervoer van kinderen en jongeren : naar huis, naar hobby, therapie, revalidatiecentrum, enz.;

  • geven van rijlessen of schoolse ondersteuning : wegwerken van schoolse achterstand, enz.;

  • onthaalouder : opvangen van één of meerdere kinderen tijdens weekends of vakantiedagen;

  • geven van een atelier : tonen of overdragen van eigen vaardigheden en passies aan kinderen en jongeren;

  • ondersteuning bieden in een leefgroep : meewerken aan de dagelijkse begeleiding;

  • enz.

Image by Mike Meyers

D -RING -END !

Op campus Wervik zijn we op zoek naar een vrijwillig(st)er
die minstens 1 dag per week wil instaan voor het onthaal (deur en telefoon) .


INTERESSE?

Bel vandaag nog : 056 31 03 56

bottom of page