top of page
Image by Dima Pechurin

Op zoek naar gepaste hulp ?

Door de vele verschillende vormen van hulpverlening kan dit een hele opgave zijn.
Laat je in dat geval bijstaan door iemand van het CAW, OCMW, CLB, een leerkracht, therapeut, enz.

Zij kunnen je helpen om door de bomen terug het bos te zien, zodat je bij de juiste dienst terecht komt.

Toch liever zelf op pad ?
Met onderstaande informatie helpen we jou alvast een beetje op weg.

rechtstreeks toegankelijke hulp

Voor begeleiding aan huis, dagbegeleiding en bepaalde vormen van diagnostiek kun je rechtstreeks bij ons aanmeldingsteam terecht. Zij zullen jullie verder helpen. 

Aanmelden kan via :
056 22 49 44 (campus Kortrijk)
051 22 21 44 (campus Roeselare)

056 31 03 56 (campus Wervik)
of info@xplo.be 

crisisopvang & - begeleiding

Aanmelding kan enkel door professionelen via het crisismeldpunt, waar men een inschatting maakt naar de noodzakelijkheid van een professionele interventie

Aanmelden (24/7) kan via :
050 33 77 40

Signs of Safety

Voor begeleiding aan huis in functie van veiligheidsplanning verloopt de aanmelding steeds via
een consulent van het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ), de sociale dienst bij de jeugdrechtbank (SDJ)
of het vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK). 

Aanmelden kan via :
OCJ Roeselare-Tielt (02 249 78 40 of ocj.roeselaretielt@opgroeien.be) 
OCJ Kortrijk (02 249 78 01 of ocj.kortrijk@opgroeien.be)
SDJ Kortrijk (02 249 78 00 of sdj.kortrijk@opgroeien.be)
en het VK West-Vlaanderen (050 34 57 57).

niet-rechtstreeks toegankelijke hulp

Voor kamertraining, verblijf in een leefgroep, specifieke vormen van diagnostiek of contextbegeleiding (delictgericht, kortdurend-intensief, in functie van autonoom wonen) bepaalt de Toegangspoort welke hulpvraag bij welke organisatie terecht komt.

Aanmelden kan via :
 02 243 52 03 of act.westvlaanderen@opgroeien.be

ondersteunende begeleiding

De formules op maat  van La Trao zijn vrij toegankelijk.
Als enige voorwaarde geldt dat een reeds aanwezige vorm van (eerste- of tweedelijns)hulpverlening
kan instaan voor een gedeelde toeleiding en nazorg. 

Aanmelden kan via :
051 75 53 04
of
info@latrao.be

1 Gezin  1 Plan

Je hebt als ouder vragen over het gedrag van jouw kind en hebt nood aan een gesprek met een gezinscoach of een eerstelijnspsycholoog. Of je staat op een wachtlijst voor een specifieke hulpverleningsvorm, maar je wil in afwachting nu graag al ondersteuning.

Aanmelden kan : 
voor de regio 16 (Westkust & Polder, Westhoek, Midden W-Vl, Izegem-Tielt en Houtland & Polder) via deze link
of voor de regio 14 (Menen, Kortrijk en Waregem)
via 
056 24 16 26 (Konekti)

bottom of page