top of page
missie en visie.jpg
onze missie
lijn.jpg

Xplo vzw genereert een bijzondere dynamiek en expertise, om vanuit een brede waaier aan hulpverleningsvormen telkens een unieke en creatieve ontmoeting op maat te realiseren die onze kinderen, jongeren en gezinnen maximale kansen biedt.  

 

Wij begeleiden meer dan 300 kinderen, jongeren en gezinnen in de regio Midden- & Zuid West-Vlaanderen, die geconfronteerd worden met problemen in de opvoeding, het samenleven en/of de afstemming op de maatschappij.  

onze visie
lijn.jpg

We streven naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren kansrijk kunnen opgroeien en er minder Jeugdhulp nodig is.  Als laagdrempelige organisatie maken we deel uit van een transparante en intersectorale structuur, waardoor iedereen de begeleiding kan krijgen die hij/zij nodig heeft, dicht in de buurt en op het moment waarop dit aangewezen is. 

 

Daarnaast ijveren we voor een maatschappij waarin zorgberoepen, en werken in de Jeugdhulp in het bijzonder, als uitnodigend en uitdagend worden gezien. Als aantrekkelijke werkgever bouwen we mee aan een positief imago voor onze sector. 

ons waardencharter
lijn.jpg
pit icon website.png

PIT

Staat voor de kracht, zowel fysieke, geestelijke als emotionele kracht.

De energie, het volhouden 
en de persoonlijkheid hebben en uitstralen.
PIT laat ons toe om er te staan!

icon LEF website.png

LE(E)F

Lef staat voorvitaliteit en dynamiek.Leef voor levendigheid,  veerkracht en de moed om keuzes te maken. Met de stroom mee en - waar nodig - met durf tegen de stroom in. 

open icon website.png

OPEN

We zijn een open organisatie, waar je binnen en buiten kan.We stellen ons ook open voor anderen en hopen dat die anderen zich ook openstellen voor ons.

bottom of page