top of page
Image by Nana Smirnova

van vroeger en nu

De Korf vzw (voorheen Stella Maris), O2 vzw (voorheen Kabouterland, de Witte Berken en de Wijzer) en Onze Kinderen vzw, samen Xplo vzw, hebben hun oorsprong die teruggaat tot halfweg vorige eeuw. Heel wat kinderen en jongeren brachten bijgevolg een klein of groter deel van hun kindertijd of jeugd door in één van de vele afdelingen van onze fusieorganisatie.

 

Regelmatig krijgen we de vraag van jonge of al iets oudere volwassenen naar hun eigen geschiedenis in onze organisatie. Vaak kijken zij met voldoening terug op deze periode, maar helaas zijn er ook getuigenissen over minder mooie tot zelfs pijnlijke ervaringen. We vinden het belangrijk een luisterend oor te bieden en erkenning te geven voor ieders getuigenis. Elk van hun verhalen helpt ons immers om onze opdracht op een betere manier uit te voeren.

 

We volgen de regelgeving met betrekking tot bewaring van informatie over kinderen en jongeren die door onze organisatie werden begeleid. Deze regelgeving stelde tot voorjaar 2019 dat informatie diende te worden vernietigd vijf jaar na meerderjarigheid van betrokkene (dus van zodra de jongere 23 jaar werd). Intussen is deze leeftijdsgrens voor bewaring opgeschoven naar de leeftijd van 35 jaar(*). Soms zijn we hierdoor getuige van teleurstelling als blijkt dat iemand na deze referentieleeftijd komt aankloppen en er bijgevolg niets meer terug te vinden is. Af en toe is er echter nog een medewerker in dienst die in de bewuste periode betrokken was bij iemands begeleidingsperiode en kan helpen herinneringen op te halen.

 

Al wie in het verleden begeleid werd en vragen heeft over deze periode of gewoon graag nog eens op bezoek komt, kan contact opnemen via info@xplo.be. We nemen dan op onze beurt contact op met jou en bekijken op welke manier we je verder kunnen helpen.

     

 

 (*)  Besluit van de Vlaamse regering betreffende erkenningsvoorwaarden & subsidienormen voor voorzieningen in de Jeugdhulp van 9 april 2019.

bottom of page