top of page
  • Wouter Leplae

even voorstellen : het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is de hoogste vertegenwoordiging van de vzw en telt tien leden met stemrecht en twee experten. Ze adviseert en beslist in alle belangrijke strategische zaken die een impact hebben op het uitgestippeld beleid, de werking en alle andere bedrijfsfacetten van de vzw. Ze legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering (de leden van het bestuursorgaan + Mia Cattebeke, Maxime Christiaens, Johan Moreels, Joseph Tiery en Ann Vuylsteke) en is het klankbord voor het directieteam.


Bij de opstart werd het bestuursorgaan paritair samengesteld: naast mezelf als algemeen coördinerend directeur telt het orgaan dus evenveel voormalige bestuurders uit Onze Kinderen vzw, O2 vzw als uit De Korf vzw. In de toekomst zal de samenstelling van het orgaan verder evolueren, waarbij specialismen en complementariteit de belangrijkste indicatoren zullen zijn.


Ik stel de mensen van het bestuursorgaan graag aan jullie voor. Op de foto ontbreekt één bestuurder, met name Guy Piette (voormalig bestuurder vzw Onze Kinderen).


146 weergaven

Comments


bottom of page