top of page
  • Sylvie Pauwels

De Stek als metafoor

De Stek is een deelwerking op campus Kortrijk en heeft als doel het versterken van kinderen van binnenuit door bewustwording van gevoelens & gedachten, het lichaam, het gedrag en de omgeving (gebeurtenissen, ervaringen). Dit vanuit een brede waaier aan methodieken, beeldende en/of creatieve en/of actieve werkvormen en activiteiten. Het uitgangspunt is het op gang brengen van een proces.


De pre-therapeutische werking bevindt zich op een dunne grens tussen het pedagogische werk in de leefgroep & het therapeutische veld en kan een antwoord zijn op vele noden van kinderen en jongeren. De laagdrempeligheid, mede door de vertrouwde omgeving, het veilige kader, het niet-verplichte karakter en het werken zonder wachtlijst, zijn karakteristieke sterktes. Continuïteit en samenwerking in ruime zin staan centraal: samenwerking met kind/jongere, samenwerking met individuele begeleiders, begeleiders, zorgcoördinatoren, contextfiguren, en andere betrokkenen zijn van uiterst belang.

De Stek is aldus een metafoor voor een plek (de Blokhut) en voor groei & verandering. We bieden er veiligheid, rust & ruimte, zowel voor ontladen als voor opladen.


De Stek bestaat uit acht integrale begeleiders, die enkele uren vrijgesteld zijn binnen hun takenpakket en wordt gecoördineerd door een zorg- & teamcoördinator. Recentelijk werd ook onze emotionele zorghond Buddy deel van het stekteam.

61 weergaven

Comments


bottom of page