top of page
  • Sylvie Pauwels

Welkom

Xplo vzw verwelkomt met graagte nieuwe medewerkers. Naast de begeleiders die actief zijn in de 23 afdelingen, telt onze organisatie ook veel collega's die werkzaam zijn in de overkoepelende diensten. Bij deze maken we kennis met twee nieuwe medewerkers die vrij recentelijk instapten in onze organisatie.


Elise Bouckaert is 23 jaar en afkomstig uit Izegem. Ze behaalde een diploma in de orthopedagogie en heeft, in combinatie met haar studies, drie jaar halftijds in de bijzondere jeugdzorg gewerkt. Het uitoefenen van haar functie als begeleidster deed ze met hart en ziel, maar recent koos ze voor een nieuwe uitdaging. Eind juni behaalde ze immers haar diploma in Human Resources Management. Dit opende nieuwe deuren en zo kwam ze in onze organisatie terecht, waar ze sinds oktober deel uit maakt van het team medewerkersbeleid.

Vrienden van Elise omschrijven haar als spontaan, vrolijk, impulsief en empathisch. Ze houdt van de open en warme sfeer in Xplo vzw en de grote variatie in haar job. ‘Better an oops than a what if!’ is haar leidmotief.


Anneleen Glorie stapte eind vorig jaar in het team financiën als administratief medewerker, na bijna twintig jaar op een boekhoudingskantoor te hebben gewerkt. Een bewuste keuze, zo geeft ze aan. De warme sfeer met zorg voor en interesse in elkaar en de ruimte voor samenwerking & overleg staan in schril contrast met de wereld die draaide om pure winst die ze achter zich liet. De diversiteit aan contacten met mensen uit ICT, coördinatoren, logistieke medewerkers, onthaalmedewerkers, begeleiders enz. ervaart ze als een belangrijk pluspunt en helpen haar om alle facetten van de werking te leren kennen.

Zelf deel te hebben aan en een bijdrage te kunnen leveren aan het groeiproces van onze organisatie vindt ze een fijne uitdaging.

201 weergaven

Comments


bottom of page