top of page
  • Paul Paepe

Hier gaan we (weer).

Een ochtend- & avondspits als vanouds, regenwater dat zomaar uit de lucht komt vallen, overvolle piekuurtreinen en joelende geluiden komende van overvolle speelplaatsen, zij het met een licht melancholische ondertoon. Mocht het iemand zijn ontgaan : het zomerreces is voorbij! Zo ook voor Xplo. Het aftellen naar de officiële start is ingezet.

In verschillende werkgroepen werd de draad intussen heropgenomen. Een korte stand van zaken :

  1. De zoektocht naar een logo voor onze nieuwe organisatie nadert zijn ontknoping. We kregen niet minder dan 24 ontwerpen in de bus. Het grote werk is dus achter de rug, nu is het enkel een kwestie van kiezen. Het nieuwe logo zie je straks als eerste hier!

  2. De verschillende reconversiedossiers, zowel deze vanuit de individuele campussen als vanuit Xplo, liggen netjes uitgeprint in de bus en mailbox van het agentschap Opgroeien. IJzersterke dossiers, of wat hadden jullie gedacht? In november verwachten we respons op onze uitgeschreven plannen.

  3. Het aanbestedingsdossier sociaal secretariaat voor Xplo staat zo goed als op punt. Ook in 2023 krijgt iedereen dus loon naar werken.

  4. De cel ‘Financiën’ komt voortaan wekelijks samen, zodat het nieuwe boekhoudings-programma straks vloeiend kan worden ingepast.

  5. Ook het beleidsteam vergadert vanaf heden wekelijks om alle organisatorische aspecten van de fusie verder voor te bereiden. Er liggen nog heel wat thema’s op het schap, maar niet alles hoeft afgeklopt te zijn tegen 01/01/23.

  6. Wouter, onze algemeen coördinerend directeur, gaat vanaf 01/10 belevingsgewijs kennismaken met de verschillende settings op de drie campussen. Of weekendshifts en -permanenties ook kunnen worden ingeboekt, is niet meteen duidelijk.

  7. Op 22 december komen de leden van de Algemene Vergadering samen om de statuten van de nieuwe vzw te ondertekenen in aanwezigheid van de notaris. Van een vzw-in-oprichting verandert Xplo daarmee vanaf 01/01/23 officieel in een vzw.

  8. De maatschappelijke zetel van Xplo wordt campus Roeselare. Dit is vooral een administratief-juridische kwestie en heeft voor de medewerkers op zich weinig of geen implicaties.

En tenslotte nog dit : SAVE THE DATE : vr 20/01/23 (10u-14u) officiële kick-off met alle medewerkers van vzw Xplo in het Parkhotel te Kortrijk. Be there!

215 weergaven

댓글


bottom of page