top of page
  • Ivan Lemenu

Gif mie e plekke

Onder het motto ‘bouwen blijft steeds een stuk avontuur,’ startte eind 2017 het toenmalige de Korf vzw (op heden Xplo campus Kortrijk) met een masterplan nieuwbouw VIPA. Eind 2022 werd het plan gefinaliseerd. Vijf jaar bouwen aan een droom zet een organisatie in zijn totaliteit in beweging.

Het bestuursorgaan en directieteam van de Korf vzw hadden grootse plannen met de site: de verouderde infrastructuur van heel wat gebouwen (o.a. twee prefab paviljoenen, de kapel, het oude kloostergebouw met drie afdelingen) beantwoordde niet langer aan de eisen en verwachtingen van het Agentschap Opgroeien m.b.t. de hulp- & dienstverlening van een hedendaagse organisatie OBJ.


Gezien het plan meer omvatte dan het louter neerpoten van een tweetal grote nieuwe gebouwen (o.a. zeven fietsstallingen, een pannakooi, de aanleg van een nieuwe openbare weg, omgevingswerken, een blokhut, enz…) werd een masterplan uitgetekend. Eind 2017 vatten de werken aan met de afbraak van twee paviljoenen en de oude kapel. Op 15 februari 2018 werd de eerste steen gelegd. In juni 2020 trokken drie afdelingen naar de nieuwbouw, en in december 2020 werd het centraal gebouw in gebruik genomen. Het masterplan voltrok zich begin 2023 met het bouwen van een polyvalente Finse blokhut voor diverse werkingen (o.a. ‘de Stek’).


Bestuursorgaan, directie, medewerkers zijn meer dan fier om hun deuren open te zetten voor een ruim publiek. We doen dit op vrijdag 29 september 2023 voor professionals; op zondag 1 oktober 2023 verwelkomen we ex-bewoners en hun context, buren, vrienden en sympathisanten. Centraal thema wordt: ‘Gif mie e plekke’ waarmee we verwijzen naar het belang van onze sector en we ons luidop de vraag stellen welke impact infrastructuur heeft op het aanbieden van hulpverlening.

Alle medewerkers van Xplo vzw zijn op beide data hartelijk welkom. 'Save' alvast 'the date', een officiële uitnodiging volgt in augustus.88 weergaven

Comments


bottom of page