top of page
  • Dieter Durnez

Duurzame zorg: ook onze zorg.

De officiële start van de 13e Green Deal Duurzame Zorg is gegeven. Hele wat zorg- en welzijnsorganisaties, waaronder ook Xplo vzw, nemen het engagement op om tussen 2023 en 2026 verder de weg in te slaan van de verduurzaming van onze organisatie. De overheid treedt hier op als facilitator, o.a. door het creëren van lerende netwerken en het inzetten van specialisaties omtrent de verschillende thema’s.

Voor Xplo vzw willen we o.a. met behulp van energiescans de komende jaren verder inzetten op energiebesparende maatregelen en de eigen productie van hernieuwbare energie. Duurzame mobiliteit (o.a. door de verdere verkenning van alternatieve vervoersmiddelen) en de overstap naar afvalarm werken via verdere digitaliseren zien we evenzeer als een mooie uitdaging. Daarnaast willen voor bepaalde specifieke locaties nog werk maken van het creëren van groene ontmoetings- en overlegzones.

En door het voortschrijdend inzicht zal en parcours de route nog wel enkele andere thema’s onze interesse verder wekken en ons aanzetten tot actie.


Heel wat wat uitdagingen dus, waar we als organisatie met plezier onze tanden willen in zetten. Want voor de toekomst van de kinderen en jongeren die door ons worden begeleid, hebben we er alle belang bij om verder de kaart van de verduurzaming te trekken!

We houden jullie alvast verder op de hoogte van de concrete acties op de Xplo-vloer.


Voor verdere informatie over de Green Deal Duurzame Zorg kunt u surfen naar https://omgeving.vlaanderen.be/nl/green-deal-duurzame-zorg-013
81 weergaven

Comments


bottom of page