top of page
  • Sylvie Pauwels

Crisis als groeimoment

Contextbegeleiding, ook wel gezinsbegeleiding genoemd, is een ruim begrip. Het gaat om het werken met - en soms in - het gezin en/of de ruimere context van het kind of de jongere. Niemand die de relevantie of het belang ervan betwijfelt, al wordt het op diverse manieren en vanuit verschillende visies invulling gegeven. Maar wie doet dit werk? En waarom? We spraken met Melissa, één van de vele begeleiders die binnen de jeugdzorg op pad gaan.


Melissa werkt in het contextteam van campus Kortrijk. Dit team, dat pas sinds januari 2023 bestaat, richt zich op het begeleiden van gezinnen waarvan de kinderen thuis verblijven. Elk van de negen leden vervult zijn of haar taken autonoom, op eigen wijze en tijd. Ze vinden verbinding tijdens teamoverleg en intervisies, waar ze samen denken en ideeën uitwisselen. Bij de geïntegreerde modules Signs of Safety werken ze in duo, met ondersteuning van een collega of een zorgcoördinator.


Melissa maakte haar overstap vanuit de leefgroepswerking naar het contextteam nadat ze een introductie volgde in voornoemde Signs of Safety. Crisis- of conflictmomenten ziet ze dan ook als potentiële kantelpunten naar een beter evenwicht. Meer dan het louter zoeken naar oplossingen voor problemen, is het zien groeien van kinderen, jongeren en gezinnen naar positieve verandering dat haar intrigeert en motiveert.
95 weergaven

Comments


bottom of page