top of page
  • Paul Paepe

Op weg naar ...

Vanaf 1 januari 2023 starten we met de fusie-organisatie Xplo. Er wordt hard gewerkt achter de schermen door medewerkers, directieleden en bestuurders om goed voorbereid uit de startblokken te komen. We waarborgen de continuïteit in de huidige organisaties en groeien geleidelijk naar samenwerking op alle niveaus in de organisatie Xplo.

Het XPLO-Kernteam, bestaande uit bestuurders van de 3 organisaties, heeft woensdag 25 mei 2022 met unanimiteit gevraagd aan dhr. Wouter Leplae om de functie van gedelegeerd bestuurder binnen XPLO waar te nemen. Dhr Wouter Leplae is zowel Bachelor (IPSOC, 1998) als Licentiaat in de Orthopedagogie (Ugent, 2002) en werd, na 2 jaar werken met jongeren met leer-, gedrags- en emotionele stoornissen, als lector aangeworven in IPSOC KATHO. In 2010 startte hij als opleidingshoofd van de Bachelor in de Orthopedagogie, wat op heden zijn hoofdopdracht is in Hogeschool VIVES, studiegebied Sociaal Agogisch Werk. Sedert 2005 is dhr. Wouter Leplae tevens bestuurder van het toenmalige Stella Maris Kortrijk, op heden De Korf vzw. Hij woont in Kortrijk samen met zijn vrouw en drie zonen.

Wij zijn verheugd jullie te kunnen melden dat dhr Wouter Leplae dit mandaat heeft aanvaard ; een full-time opdracht waarin hij de dagelijkse leiding van XPLO zal waarnemen. We geloven als bestuurders dat we op deze manier de directies ten volle in hun kracht zetten en deze grootschalige fusie-operatie maximaal ondersteunen. Het finale doel blijft om kwalitatieve hulpverlening uit te bouwen voor kinderen, jongeren en hun gezinnen en ons hierin als organisatie te profileren, verder te innoveren, en tevens de sterktes van elke deel-organisatie te consolideren.

187 weergaven

コメント


bottom of page